Augustin Handzel: ?ena a Mu? / Nad?je a Osud

 • Název ?ena a Mu? / Nad?je a Osud
 • Autor Augustin Handzel
 • Vznik 1924–1925
 • Typ plastika
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka po zru?ení vstupní brány h?bitova na za?átku 60. let plastiky uskladn?ny nalevo za vchodem na h?bitov, kde stály mezi popelnicemi do roku 1966, kdy byly na podzim s pomocí Karla Vávry umíst?ny na sou?asné místo; renovovány Vávrou a Aloisem Hlubkem asi a? 1978; ozna?ovány té? jako Nad?je a Osud, a?koli atributy v jejich rukou ? obrácená pochode? a urna ? tomu neodpovídají
 • Zdroj HOLÝ, Petr. Augustin Handzel. Ostrava 1960; ??astná; Vose?ková; Milo? ZAPLETAL. (bez názvu). Ostravský kulturní zpravodaj 5/1966; Pomníky je?t? jednou. Ostravský kulturní zpravodaj 2/1970
 • Sou?adnice 49.832218, 18.304259
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace bo?ní brána h?bitova (nalevo od kostela sv. Josefa)
 • P?vodn?
  28. ?íjna 1512/123, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2018
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Zde?ka Wludyky
  popis: brána p?vodního moravskoostravského h?bitova s plastikami Augustina Handzela