Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kup?edu – zpátky ni krok

 • Název Kup?edu – zpátky ni krok
 • Dílo zaniklé
 • Autor Milan Zezula Jaroslav Hajda
 • Vznik 1983
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ pouta?
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výb?rové ?ízení z let 1981?82 skon?ilo neúsp??n?, komise proto pov??ila autorstvím p?ímo Franti?ka B?lohlávka, který ale ze zdravotních d?vod? odmítl, a tak byl pov??en úkolem Zezula; Jaroslav Hajda um?leckým ková?em, který Zezul?v návrh realizoval
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.836288, 18.293652
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace zadní p?ístavba Domu obuvi (pozd?ji Ba?a) na ul. 28. ?íjna
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula