Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? pouta?

Konrád Babraj: výtvarné ?ešení hlavního vstupu, 1967 Drahoslav Beran: U d?bánu, 1970 Patrik Bílý: Uhlí, ?elezo, nanotechnologie, 2013–2014 Otto Cienciala: prostorová kompozice / Kormidlo / Globus, 1967 Lumír ?merda, Ev?en Kuba: kinetický reliéf, 1970–1973 Lumír ?merda: reklamní plastika, 1969–1971 Marie Fidrichová: keramický pouta?, 1976–1978 Vladislav Gajda, Jan Gajda: Práce a chléb, 1981–1982 Vladislav Gajda: Pochode?, 1976 Adolf Havelka: Památník Polanecké spojky, 1964 (?) Jaroslav Kapec, Radomil Holá?: Dnes a zítra lépe ne? v?era, 1976 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Bohumína, 1978–1979 Miroslav Karpala, Bronis?aw Firla: vstup do m?sta od Šenova, 1978–1979 Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Pavel Klimoš, Radomil Holá?: dekorativní plastika s vlajkoslávou, 1975 Rudolf Kouba: Fénix, 1981–1983 Rudolf Kouba: pouta? Vítkovických ?elezáren, 1982 Luboš Krušina, Jaromír Gál: pouta? prodejny nábytku, 1977 Zden?k Ku?era: Sm?ry, 1978 Zden?k Ku?era: Pohyb, 1989 Josef Kupka, Rudolf Kouba: vstup do m?sta od Hlu?ína, 1980 Aleš Kv?to?: symbol restaurace, 1981 Vlasta Lichtágová, Jan Lichtág: Kaktus, 1969–1972 Ji?í Myszak: Výroba slínku, 1975–1976 Vladimír Neuwirt, Zden?k Kupka: vítací pouta? / vstup do m?sta, 1979–1980 neznámý: Šipky / pouta?e Nové huti, 70. léta 20. století (?) neznámý: geometrický pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: vstup do m?sta od Pet?valdu, ? neznámý: pouta? Metasport, 70. léta 20. století (?) neznámý: pouta?, 60. léta 20. století (?) neznámý: Zajíc, 2017 neznámý: pouta?, 60. léta 20. století neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: Globus, 2012–2013 neznámý: vstup do m?sta od Rychvaldu, ? neznámý: Hornický kahan, 60. léta 20. století (?) neznámý: pouta? Moravských chemických závod?, 1972 (?) Zden?k Pokorný: vstup do m?sta od Opavy, 1981 Emil Sedlík: Pták, 60. léta 20. století (?) Otakar Schindler: Let do vesmíru / Sputnik / Úsp?chy soudobé kosmonautiky, 1961 Ev?en Scholler: Politický symbol, 1981 Ev?en Scholler, Otto Cienciala: Pramen / Kv?tina, 1976–1978 Aleš Stanovský, Ev?en Scholler: vstup do m?sta od Mošnova, 1980 Šárka Strnadlová Ksandrová, Zden?k Strnadel: vstup do m?sta od Klimkovic, 1980 Václav Šafá?, Pavel Hanzelka: pouta? prodejny, 1968–1970 Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár, 1962 Ivo Šlosar, Pavel Klimoš: vstup do m?sta od Frýdku-Místku, 1980–1981 Ond?ej Turo?, Martina Ml?ochová, Jan Bogy Lörincz: St?ípky Šalamouna, 2019 Karel Vávra: Zví?ata, 1963 Milan Zezula, Jaroslav Hajda: Kup?edu – zpátky ni krok, 1983 Milan Zezula, Marie U?íková Soukeníková, Jaroslav Hajda: pouta? t?ídy Stalingradských hrdin?, 1984–1985