Zden?k Ku?era: Sm?ry

 • Název Sm?ry
 • Dílo zaniklé
 • Autor Zden?k Ku?era
 • Vznik 1978
 • Zánik 70.–80. léta 20. století
 • Typ plastika pouta?
 • Materiál m??
 • Stav odstran?no 1982
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vznik a brzký zánik díla provázejí zatím nezji?t?né okolnosti ? komise po?adovala ?zlid?t?ní plastiky? a vy?e?ení ?prvku ruky?, bez uvedení d?vod? pak p?i kolaudaci sní?ila honorá?; ji? roku 1982 byla na dané místo instalována plastika Vladislava a Jana Gajdových Práce a chléb (viz heslo); z evidence ú?adu m?stského obvodu se pak dílo ztrácí a jeho osudy jsou neznámé
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.778200, 18.224113
 • ?tvr? Výškovice
 • Lokalizace atrium bývalého domu slu?eb obchodního centra Odra
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula