Marie Fidrichová: keramický pouta?

 • Název keramický pouta?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Marie Fidrichová
 • Vznik 1976–1978
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ pouta?
 • Materiál keramika
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.844423, 18.157302
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace okrskové st?edisko v VIII. obvodu Poruby (p?esná lokalizace nejistá)