Jaroslav Šajn: reliéf a sto?ár

 • Název reliéf a sto?ár
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jaroslav Šajn
 • Vznik 1962
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ pouta? reliéf
 • Materiál kov
 • Stav odstran?no, pavilon ve zubo?eném stavu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka jak dokazují dobové pohlednice, reliéf byl instalován na ji? d?íve hotový pavilon a? pozd?ji, patrn? v souvislosti s výstavou Za socialistické ?ivotní prost?edí 1964; autorem pavilonu G je Josef Ji?i?ný, pravd?podobným autorem plastiky Jaroslav ?ajn, který od roku 1962 zpracovával návrhy na "plastiku pro pr??elí výstavní haly" a ji? d?íve sto?ár Energetika
 • Zdroj NA Dílo; dobové pohlednice; ??astná
 • Sou?adnice 49.832567, 18.294633
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, na levé stran? pr??elí pavilonu G
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: neznámý
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  popis: pavilon G s kovovým reliéfem
  datum: 1964
  foto: František Bittner
 • zdroj: AMO
  popis: sto?ár Energetika
  datum: 80. léta 20. století