Ji?í Myszak: Sedící dívka

 • Název Sedící dívka
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1978–1980
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál šamot
 • Stav zni?eno vandaly a následn? odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ZAO Dílo; HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.784065, 18.250096
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace obchodní st?edisko na ul. U Lesa
 • popis: zbytky sochy p?ed odstran?ním
  datum: 2007
  foto: Marie Š?astná