Rudolf Prokop, Hugo Demartini: puklicový reliéf

 • Název puklicový reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Prokop Hugo Demartini
 • Vznik 1967
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ reliéf
 • Materiál ocel chromovaná
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 1967 se komise p?ela v názoru na úkol a funkci optického pouta?e na fasád?, p?i následující sch?zi v?ak ji? hovo?í o respektování p?ipomínek a dosa?ení výsledku, který slibuje pozoruhodnou realizaci; kolaudováno s uznáním kvality v srpnu 1967, ale osazeno a? 1968; zakázka byla v rámci díla vedena pod jménem Rudolfa Prokopa, av?ak Lumír ?merda (tehdy ?len komise) tvrdí, ?e ?lo o dílo Demartiniho; pouta? sestavený z kulovitých útvar? z nerez oceli vznikl v letech 1969?71 také p?ed potraviná?ským st?ediskem v T?inci-Ly?bicích ? rovn?? toto dílo je v archivních materiálech vedeno pod Prokopovým jménem (jeliko? Prokop b?hem realizace zem?el, jejím dokon?ením byli pov??eni architekt Bla?ej Heiser a kunsthistorik Petr Holý)
 • Zdroj ZAO Dílo; sd?lil Lumír ?merda
 • Sou?adnice 49.832968, 18.288854
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ul. 28. ?íjna, u vchodu do baru Boccaccio
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO