Ji?í Myszak: dekorativní kv?tníky

 • Název dekorativní kv?tníky
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1964
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál keramika
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 2,8 x 1,6 x 1 m; vzniklo p?i p?íle?itosti výstavy Ostrava 1964; komise zvlá?? ocenila kvalitu díla; Vose?ková uvádí jako plastiku, ale patrn? je záznam toto?ný s kv?tníky uvád?nými v pramenech Díla
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková; HOLÝ, Petr. Ji?í Myszak. Sochy. Ostrava 1991
 • Sou?adnice 49.833888, 18.293401
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, u pavilonu P
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • popis: obdobný typ kv?tníku na zahrad? rodinného domu autora
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek