Pavel Hanzelka: P?íroda

 • Název P?íroda
 • Dílo zaniklé
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1975
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav nenalezeno, z?ejm? odstran?no ?i zakryto p?i p?estavb? na prodejnu McDonalds po?átkem 90. let 20. století
 • Umíst?ní Interiér
 • Zdroj dokumenta?ní karta ?FVU Dílo Zlín v dr?ení KGVU Zlín
 • Sou?adnice 49.834743, 18.291112
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace interiér bývalého rybího grilu Neptun na ul. 28. ?íjna (na pravé st?n? od vstupu)
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
 • zdroj: Krajská galerie výtvarného um?ní ve Zlín?