Rejst?íky ? T?íd?ní dle typu ? mozaika

Vlastimil Bártek: Sluní?ko, 1981 Vlastimil Bártek: Sova, 2. polovina 90. let 20. století Emil Cimbura: mramorové mozaiky, 1959 Ji?í Jaromír Drozd: Letící husa, Zpívající ptá?ek, Pták a Sluní?ko, 1961–1962 Jaromír Fajkus: Zdraví / Slunce, 1976 Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny, 1965–1968 Mira Haberernová Tran?íková: Odchod, 1966–1970 Eduard Halberštát: Kamarádi / D?ti, 1983 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1968–1969 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1970 Pavel Hanzelka: No?ní ptáci, 1971 Pavel Hanzelka: Kohouti, 1979 Pavel Hanzelka: keramická mozaika, 1979 Pavel Hanzelka: P?íroda, 1975 Pavel Hanzelka: Bubá?ci, 1967–1968 Pavel Hanzelka: dekorativní zdi, 1973 Stanislav Holý: D?tský sv?t / Duhová brána, 1985–1987 Josef Hvozdenský: Vlaková doprava v hutnické výrob? / Ostrava, 1967–1968 Jana Chrásková: Sv?t d?tí / Strom, 1975–1976 Vladimír Jarcovják: mozaika, 1968–1971 Lubomír Jurok: mozaika, 1967 Jaroslav Kapec: Strom ?ivota, 1976–1979 Piotr Kauczy?ski, Maciej Kauczy?ski: Kristus a symboly evangelist?, 2012 Jan Knap: Marie s Je?íškem, 1997 (?) Josef Kolá?: P?íroda, zdroj poznání / Geologické vrstvy, 1974–1975 Antonín Kro?a, Zdenek H?la, Ji?í H?la: Mládí, 1985 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Chemie v našem ?ivot? / Tv?r?í práce technické inteligence, 1976–1982 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Budulínek, ?ervená Karkulka, Zví?átka a Dome?ky, 1973–1974 Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: U?íme se od p?írody, 1979–1980 Jánuš Kubí?ek, Ji?í Barto?: Býk, 1965–1969 V?ra Lišková: Den a noc, 1959–1960 Zden?k Má?el: mramorová mozaika, 1969–1970 Jan Maria Najmr: Stádo, 1966–1969 neznámý: mozaika, konec 60. let 20. století (?) neznámý: konstruktivistická mozaika, 1962 (?) neznámý: podlahová mozaika, 1. polovina 60. let 20. století neznámý: Ptáci, 1958 Marek Pra?ák: Co se d?je na ulici?, 2015 Marek Pra?ák: Pivní Ráj v Pivní Lázni, 2017 Jan Provazník: Sportem ke zdraví, 1974–1976 Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e, 1986 Karel ?íhovský: V?da a praxe / Škola a v?da, 1987–1988 Karel ?íhovský: D?ti a p?íroda, 1985–1988 Otakar Schindler: Léto, 1962 Jaroslava Schindlerová: podlahová mozaika, 1962–1963 Martin Sladký: Vzlet / Rozvoj lidského myšlení, 1973–1974 Martin Sladký: mozaika, 1967–1972 Jan Václav Straka: emblémy portálu divadelní scény / Pokrokové tradice ?eské divadelní tvorby od Tyla k sou?asnosti, 1960 Vladimír Sychra: Drama, Opera a Balet, 1960–1961 (?) Karel Št?tká?: mozaika a vitrá?, 1982–1985 Karel Št?tká?: Uhelný kv?t, 1974–1976 Karel Št?tká?, Jan Obšil: Voda, 1971 Karel Št?tká?: ?ena a slunce, 1979–1985 Lubor T?hník, Bohumír Krystyn: Rodina, 1961 Bed?ich Augustin Tkaczyk: Pastý? s píš?alou, 1978 Bed?ich Augustin Tkaczyk: ?ena s ovocem, 1961–1964 V?ra Tošenovská: dekorativní st?na, 1967–1970 V?ra Tošenovská: mozaika, 1967–1968 Josef Treuchel: Geologie / Strom ?ivota, 1986–1987 Jan Václavík: mozaika, 1982 Jan Václavík: D?tské hry, 1979–1980 Jan Václavík: Jaro 30. dubna / Památník osvobození Ostravy 30. dubna 1945, 1987–1988 Eva Václavková: keramická mozaika, 1976–1978 Karla Vašicová, Old?ich Vašica: mozaika, 1966 Ludvík Voneš: mozaika, 1964 Milan Zezula: mozaika charakterizující práci závodu Elektrotelevizní slu?by, 1974–1975 Milan Zezula: dno d?tského brouzdališt?, 1968–1971 Milan Zezula, V?ra Tošenovská: Zátiší, 1965 Milan Zezula, Jan Václavík: Hrdinství práce / Vítání osvoboditele, 1985 Karel ?aluda: Motýl, 1976–1980