Antonín Kro?a, Zdenek H?la, Ji?í H?la: Mládí

 • Název Mládí
 • Dílo zaniklé
 • Autor Antonín Kro?a Zdenek H?la Ji?í H?la
 • Vznik 1985
 • Zánik 21. století
 • Typ mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav p?ekryto sádrokartonem
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 3 x 7 m; p?i realizaci p?izváni spoluauto?i Ji?í a Zdenek H?lovi
 • Zdroj Antonín Kro?a. Um?lecká bilance. Ostrava 1997; Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1985. Praha [1986]
 • Sou?adnice 49.846422, 18.305156
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace vestibul Gymnázia Hladnov