Mira Haberernová Tran?íková: Odchod

 • Název Odchod
 • Autor Mira Haberernová Tran?íková
 • Vznik 1966–1970
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka zadáno 1965, ale schvalování návrh? teprve na konci roku 1966; a?koli mozaika je signována ji? s vro?ením 1966, ukon?ení realizace po odstran?ní závad a kone?ná kolaudace prob?hly a? roku 1970; renovace autorkou prob?hla roku 2015
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.830410, 18.308867
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace u vstupní brány h?bitova
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed renovací
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek