Pavel Hanzelka: dekorativní zdi

 • Název dekorativní zdi
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1973
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav jedna ze? odstran?na, další v dobrém stavu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka celkem 7 mozaikových st?n, které byly sou?astí dnes ji? zru?ených d?ev?ných d?tských h?i?? Otakara Schindlera (viz heslo) ? Zví?ata a slunce bezprost?edn? u vyúst?ní lesa za Domem kultury Akord, Písni?ka a No?ní zví?átka u vyúst?ní lesa p?i ul. ?ujkovova (naproti prvnímu paneláku), Motýli na kv?tinách a Ptáci v areálu restaurace Minigolf (druhá ji? v minulosti odstran?na), Sport a Slunce a kv?tiny kolem kruhového odpo?inkového prostoru mezi vý?e uvedenými; s výjimkou Motýl? v?echny zdi renovovány roku 2017
 • Zdroj Ponzerová
 • Sou?adnice 49.790280, 18.241958
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace odpo?inková zóna na kraji B?lského lesa
 • popis: Zví?ata a slunce
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: No?ní zví?átka
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Písni?ka
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Písni?ka a No?ní zví?átka
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Sport
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Motýli na kv?tinách
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Slunce a kv?tiny
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Slunce a kv?tiny
  datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Zví?ata a slunce
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: No?ní zví?átka
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Motýli
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Písni?ka
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: Sport
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: celkový pohled na h?išt? s dekorativními zdmi Pavla Hanzelky a d?ev?nými atrakcemi Otakara Schindlera
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: celkový pohled na h?išt? s dekorativními zdmi Pavla Hanzelky a d?ev?nými atrakcemi Otakara Schindlera
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: Ptáci (odstran?no)
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: Ptáci (odstran?no)
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: Zví?ata a slunce
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: No?ní zví?átka
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  popis: Sport
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  popis: p?vodní d?tská h?išt?
  datum: 70. léta 20. století (?)
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Vítkovice, a. s.
  popis: nástupní prostor B?lského lesa s jednou z dekorativních zdí
  datum: 70. léta 20. století