neznámý: konstruktivistická mozaika

 • Název konstruktivistická mozaika
 • Autor neznámý
 • Vznik 1962 (?)
 • Typ mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav dv? siln?jší praskliny
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka mozaika vznikla v dob? p?estavby bývalé secesní ?kolní budovy v letech 1960?63, kdy byla fasáda sjednocena s kachli?kovou fasádou hlavní budovy tehdej?í Hutnické fakulty V?B od arch. Aloise Houby; mozaika pravd?podobn? vznikla v roce 1962, nebo? na po?átku roku 1963 se o ní hovo?í jako o hotové, ani? by se uvád?l autor návrhu; na podzim roku 2015 byla mozaika skupinou aktivních ob?an? vy?i?t?na
 • Zdroj ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.840075, 18.291336
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace v náro?ním pr?chodu budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO (ul. ?eskobratrská a Sokolská)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: mozaika p?ed vy?išt?ním
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: celkový pohled na náro?í budovy s mozaikou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek