Karel ?íhovský: V?da a praxe / Škola a v?da

 • Název V?da a praxe / Škola a v?da
 • Autor Karel ?íhovský
 • Vznik 1987–1988
 • Typ mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav n?kolik sklí?ek chybí, ú?in díla sni?uje sousední automat na kávu a sk?í?ka s uzavíratelnými boxy
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r 240 x 390 cm; nerovnom?rné spáry mezi jednotlivými dílci mozaiky a volba p?íli? tlumených barev (nebo vybledlost mozaiky) oslabují celkovou p?sobnost díla a rozeznatelnost nám?tu; mozaiku realizoval kolektiv výtvarník? Vlastimil Bártek, Ji?í Holík a Josef Odrá?ka; a?koli mozaika byla hotova ji? 1988, osazena byla z d?vodu nep?ipravenosti stavby teprve koncem roku 1990
 • Zdroj ZAO Dílo; Výtvarný generel stavby ? Knihovna V?B Ostrava (strojopis, archiv V?B-TUO); ?ER, Karel. Karel ?íhovský. Ostrava 1997
 • Sou?adnice 49.831229, 18.162643
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace vstupní hala v p?ízemí knihovny VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek