Martin Sladký: mozaika

 • Název mozaika
 • Autor Martin Sladký
 • Vznik 1967–1972
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav dobrý, ale p?i poslední p?estavb? objektu se ocitlo v jeho vnit?ní chodb?
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka ZAO Dílo; VINTER, Vlastimil. Martin Sladký. Výtvarná kultura 3/1979; ??astná
 • Zdroj signatura ?AntKlouda? pod znakem Úst?edí um?leckých ?emesel dokazuje, ?e návrh Sladkého realizoval v rámci tohoto podniku mozaiká? Antonín Klouda; ??astná datuje a? 1977, nicmén? archivní prameny hovo?í o dokon?eném díle ji? roku 1972; v roce 2016 objekt vrátnice s bufetem a atriem p?estav?n na psychiatrický stacioná? ? mozaika se dnes tedy nachází v interiéru tohoto objektu, na jeho chodb?
 • Sou?adnice 49.828288, 18.154901
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace psychiatrický stacioná? (kdysi atrium p?i zadní vrátnici) Fakultní nemocnice
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula