Karel ?íhovský: Motýl / Sklen?ná r??e

 • Název Motýl / Sklen?ná r??e
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel ?íhovský
 • Vznik 1986
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ mozaika reliéf
 • Materiál sklo
 • Stav ?áste?n? zni?eno a zakryto reklamou
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka uvád?no jako domovní znamení ?i sklen?ný reliéf; ?lo o sklen?nou r??i, která byla umíst?na na sklen?né mozaice (patrn? s motivem motýla); dnes ji? r??e chybí a mozaika je p?ekryta reklamní tabulí
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1986. Praha [1987]; Podchody nám. Republiky Ostrava. Technická pr?vodka. Ostrava, s. d.
 • Sou?adnice 49.831739, 18.279632
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u vstupu do denního baru Metro v podchodu na nám. Republiky