Marie Fidrichová: Zví?ata / výtvarn? ?ešené st?ny

 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: situace chodby v levé ?ásti budovy, kde p?vodní kamenné mozaice konkuruje z?ejm? pozd?ji osazený d?ev?ný záv?sný reliéf
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek