Josef Treuchel: Geologie / Strom ?ivota

 • Název Geologie / Strom ?ivota
 • Autor Josef Treuchel
 • Vznik 1986–1987
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál sklo
 • Stav vcelku dobrý, n?kolik skel v levé dolní ?ásti odejmuto
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?ry 6 x 2 m; p?vodní zadání zn?lo Strom ?ivota, av?ak autor následn? v souvislosti se zam??ením Geologického pavilonu obraz ladil do ?erveno-?luté barevné kombinace a prom?nil tematicky spí? ve vyobrazení podzemních zdroj?, jak je ostatn? mozaika vnímána i dnes; mozaiku realizoval kolektiv výtvarník? Ji?í Sibinský, Petr Sedlík, Miroslav Grabovský a Josef God?a
 • Zdroj ZAO Dílo; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.832051, 18.163782
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace 2. patro Geologického pavilonu VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: poz?stalost Josefa Treuchela
  popis: model 1:1 p?ed realizací v mozaice