Pavel Hanzelka: P?íroda

 • Název P?íroda
 • Autor Pavel Hanzelka
 • Vznik 1970
 • Typ dekorativní st?na mozaika
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  p?vodn? m?ly být v parku dv? dekorativní st?ny; restaurováno ateliérem RestART M. Müllerová v roce 2019

 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.830870, 18.177999
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace park za poliklinikou na ul. Opavská
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  datum: 70. léta 20. století
 • zdroj: poz?stalost Pavla Hanzelky v dr?ení Veroniky ?ufánkové
  datum: 70. léta 20. století