Vladislav Gajda: Reminiscence / Dív?í hlava

 • Název Reminiscence / Dív?í hlava
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1958
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál ?ula ?erná švédská
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka tém?? shodnou bustu (av?ak z ma?arského mramoru) vytvo?il Gajda ve 2. polovin? 70. let 20. stol. pro interiér tehdej?í jazykové ?koly Na Jízdárn? (viz heslo)
 • Zdroj Gajda; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.844657, 18.290585
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Komenského sady, poblí? Nové radnice
 • zdroj: KUPKA, Karel. Socha?ská výzdoba m?sta Ostravy od období po první sv?tové válce po sou?asnost. Záv?re?ná práce. Pedagogický institut v Ostrav? 1964