Št?pán Mikula: dekorativní zídky s kv?tníky

 • Název dekorativní zídky s kv?tníky
 • Dílo zaniklé
 • Autor Št?pán Mikula
 • Vznik 1983–1984
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na ?ardiniéra
 • Materiál cihla keramika
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka od r. 1979 se plánovala výzdoba sídli?t? Centrum I (mezi ul. Pod?bradova, Bieblova, Nádra?ní a 30. dubna), kde se po?ítalo s informa?ním systémem (Jaroslav Rusek), fontánou Um?lý pramen (?t?pán Mikula) a komorní plastikou dívky s názvem Mládí a radost (Jan a Vladislav Gajdovi), ?ádné z t?chto d?l v?ak nebylo na sídli?ti umíst?no a r. 1983 do?lo ke zm?n? z fontány na ú?elový výtvarný prvek u d?tského h?i?t?, kterým se rozum?ly dekorativní zídky s kv?tníky
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.840610, 18.282291
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sídlišt? Centrum I, mezi ul. Nádra?ní a Pod?bradova