Karel Vávra: Thálie

 • Název Thálie
 • Dílo zaniklé
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1959–1960
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ plastika
 • Materiál ???
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka asi jen do?asná realizace v místech zru?ené fontány p?ed divadlem; poz?stalost Karla Vávry datuje realizaci rokem 1959, ale u modelu sochy uvádí nepochopiteln? a? dataci 1960; v?echny staré fotografie a pohlednice s touto sochou zachycují na fasád? divadla kruhové emblémy s ?íslem 40 (jubileum 40 let od vzniku republiky, které p?ipadalo na rok 1958?)
 • Zdroj um?leckohistorické pracovi?t? SZM (poz?stalost Karla Vávry)
 • Sou?adnice 49.832958, 18.290521
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace p?ed tehdejším Divadlem Zde?ka Nejedlého (dnes Antonína Dvo?áka)
 • zdroj: Ostravský divadelní archiv
 • zdroj: Ostravský divadelní archiv
 • zdroj: soukromá sbírka pohlednic
  datum: konec 50. let 20. století
  foto: B. Hola?ka