Jeroným Grmela: Plody

 • Název Plody
 • Dílo zaniklé
 • Autor Jeroným Grmela
 • Vznik 1966
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál keramika
 • Stav dílo bu? odstran?no, nebo zakryto sní?eným stropem sou?asné prodejny
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  dv? dekorativní st?ny, ka?dá o velikosti 110 x 340 cm

 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.836701, 18.183105
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace velkoprodejna ve IV. obvodu Poruby (dnes Albert) na ul. 1. ?sl. armádního sboru
 • zdroj: poz?stalost autora v dr?ení dcery V?ry Tošovské
 • zdroj: Zemský archiv v Opav?, fond Pramen, s. p. Ostrava, kronika Fotodokumentace výstavby nových prodejen
  popis: prostor prodejny s keramickými st?nami
 • zdroj: Zemský archiv v Opav?, fond Pramen, s. p. Ostrava, kronika Fotodokumentace výstavby nových prodejen
  popis: prostor prodejny s keramickými st?nami