Ctirad Stehlík: Mapa sv?ta

 • Název Mapa sv?ta
 • Dílo zaniklé
 • Autor Ctirad Stehlík
 • Vznik 1971
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál keramika (?) malba (?)
 • Stav vzhledem k pou?itým motiv?m lze p?edpokládat odstran?ní ji? v 90. letech 20. století
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka autorská oprava v letech 1978?79, p?i které byly na ?ádost objednavatele dopln?ny znaky Volgogradu a dal?ích m?st, ve kterých se v posledních 7 letech konaly gastronomické akce Interhotelu Ostrava
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.834230, 18.289908
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace tzv. bílý salonek první cenové skupiny v hotelu Imperial