Jan Bauch: ?ivly vytvá?ející horniny

 • Název ?ivly vytvá?ející horniny
 • Autor Jan Bauch
 • Vznik 1939
 • Typ vitrá?
 • Materiál sklo
 • Stav zachováno pouze jedna sklen?ná st?na, p?sobivost vyleptaných motiv? omezena zm?nou koncepce osv?tlení místnosti
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka dv? ozdobná okna z leptaného zrcadlového skla, ka?dé o rozm?rech cca 550 x 300 cm (jedno okno sestaveno z 15 tabulí o velikosti cca 100 x 110 cm); návrh Jana Baucha ve skle realizovala firma Bohumil ?ebek z Prahy 2
 • Zdroj Archiv OKD (fond Severní dráha Ferdinandova); MICHALOVÁ, Rea ? KOVÁ?, Peter. Jan Bauch. Praha 2012
 • Sou?adnice 49.841866, 18.289221
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace zasedací sí? bývalého ?editelství Ostravsko-karvinských dol? (p?vodn? Severní dráhy Ferdinandovy), Prokešovo nám.
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek