Vladislav Gajda: Kosmická píse?

 • Název Kosmická píse?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1968–1969
 • Zánik neov??eno
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál pískovec ho?ický
 • Stav ???
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka velikost 370 x 90 cm (sou?ást st?ny o délce 26 m); sou?ástí zakázky pro SB?S také art-protisy Josefa Kolá?e a Jana Provazníka
 • Zdroj ZAO Dílo; GVUO dokumentace
 • Sou?adnice 49.835386, 18.287553
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Komer?ní banka (d?íve Státní banka ?eskoslovenská)
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula