Renata Májková, Ji?í Klíma: robinsonádní h?išt?

 • Název robinsonádní h?išt?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Renata Májková Ji?í Klíma
 • Vznik 1987
 • Zánik neov??eno
 • Typ d?tské h?išt?
 • Materiál ???
 • Stav ???
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka robinsonádní h?i?t? s d?lní tematikou; komise ocenila kvalitu i estetický a výtvarný ú?in; osazeno pozd?ji z d?vodu nep?ipravenosti stavby
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.778124, 18.254627
 • ?tvr? Dubina
 • Lokalizace sídlišt? Dubina 1/3 (lokalizace zatím neup?esn?na)