V?ra Tošenovská: Um?ní, nejkrásn?jší v?c kultury

 • Název Um?ní, nejkrásn?jší v?c kultury
 • Autor V?ra Tošenovská
 • Vznik 1968–1970
 • Typ dekorativní st?na textilní prvek
 • Materiál textil (art-protis)
 • Stav p?esunuto do nefunk?ního foyer v pat?e kina Luna
 • Umíst?ní Interiér
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.788615, 18.227410
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?vodn? v sálu n?kdejší osv?tové besedy na ul. Dr. Martínka (dnešní K-Trio), dnes v uzav?eném pat?e foyer kina Luna
 • P?vodn?
  Dr. Martínka 1590/6, 700 30 Ostrava-jih-Hrab?vka, ?esko
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek