Veronika Flaková: V?d?ní

 • Název V?d?ní
 • Dílo zaniklé
 • Autor Veronika Flaková
 • Vznik 1970
 • Zánik 2009/10
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav odstran?no na p?elomu let 2009/10
 • Umíst?ní Interiér
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.846506, 18.173360
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace VII. obvod, škola ?. 16 (dnes Gymnázium Olgy Havlové)
 • zdroj: archiv Gymnázia Olgy Havlové
  datum: 2009
 • zdroj: archiv Gymnázia Olgy Havlové
  datum: 2009
 • zdroj: archiv Gymnázia Olgy Havlové
  datum: 2009