Ivo Klimeš, Vladislav Gajda: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Autor Ivo Klimeš Vladislav Gajda
 • Vznik 1959–1970
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál vápenec mušlový
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka druhá cena a zadání realizace v celostátní sout??i 1959; kone?nou realizaci datuje monografie do roku 1967, ale kolaudace prob?hla a? po osazení roku 1970
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; IVÁNEK, Jakub ? ?PA?KOVÁ, Eva: Socha? Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou ?kolu bá?skou, In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 32. Ostrava 2018
 • Sou?adnice 49.830445, 18.308387
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace p?ed vstupní branou h?bitova
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek