Eva Krystynová, Bohumír Krystyn: Ze ?ivota mladých

 • Název Ze ?ivota mladých
 • Autor Eva Krystynová Bohumír Krystyn
 • Vznik 1979–1980
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka 5 ks kruhových reliéf? o pr?m?ru 60 cm; pro nep?ipravenost stavby instalováno teprve 1982; p?vodn? umíst?no v bufetu na kolejích V?B, pozd?ji (asi ji? na konci 80. let) p?eneseno do salonku menzy
 • Zdroj ZAO Dílo; Eva Krystynová. Výb?r z výtvarné tvorby. Ostrava 1988; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.834967, 18.163325
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace salonek menzy VŠB-TUO
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula