Rudolf Prokop: Prométheus

 • Název Prométheus
 • Dílo zaniklé
 • Autor Rudolf Prokop
 • Vznik 1962
 • Zánik 90. léta 20. století
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav nenalezeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka komise ocenila um?leckou i technickou kvalitu díla i materiálov? novátorské pojetí; dílo m?lo být dopln?no citátem; odstran?no ?i zakryto patrn? v 90. letech ?i pozd?ji (roku 1989 je?t? p?ítomno v evidenci)
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.795013, 18.305620
 • ?tvr? Kun?ice
 • Lokalizace správní budova Nové huti (reprezenta?ní místnost podnikového ?editele)
 • popis: Akreditovaný archiv Liberty Ostrava