Václav Uruba: dekorativní st?na schodišt?

 • Název dekorativní st?na schodišt?
 • Dílo zaniklé
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik 2020
 • Typ dekorativní st?na designový prvek
 • Materiál beton
 • Stav zni?eno p?i výstavb? nového schodišt? na p?elomu let 2020/2021
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  spolupracoval architekt Ji?í Smejkal; ?asem popsáno reklamními texty a následn? pokryto vrstvou omítky; zni?eno p?i výstavb? nového schodišt? na p?elomu let 2020/2021

 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.791559, 18.229074
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace vn?jší schodišt? v severní ?ásti galerie Kotva
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: vý?ez z v?tší fotografie
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula