Vladimír Palla, Josef Krej?i?ík: autobusová zastávka

  • Název autobusová zastávka
  • Autor Vladimír Palla Josef Krej?i?ík
  • Vznik 1969–1970
  • Typ dekorativní st?na reliéf
  • Materiál beton
  • Stav posprejováno, zastávka zchátralá
  • Umíst?ní Exteriér
  • Poznámka malí? Josef Krej?i?ík a architekt Vladimír Palla autory koncepce zastávek na tzv. prodlou?ené Rudné a návrh? jednotlivých dekorativních st?n; Josef Krej?i?ík pak autorem dnes ji? nedochovaných kruhových d?ev?ných sedátek pro jednotlivé zastávky (ka?dá zastávka m?la sedátka s jiným tvarem kovového dekorativního prvku); sou?ástí zakázky na um?lecké dotvo?ení tzv. prodlou?ené Rudné byly i návrhy mostních pilí??, z nich? v?t?ina ji? byla zni?ena p?i opravách most? v letech 2017?2019
  • Zdroj MZA Dílo; Prodlou?ená Rudná. Výstavba Ostravské magistrály v úseku Záb?eh?Poruba, silnice I/41. Ostrava 1970; http://ostravablog.cz/komentare/autobusove-zastavky-na-rudne
  • Sou?adnice 49.801630, 18.218100
  • ?tvr? Svinov
  • Lokalizace autobusová zastávka U Korýtka ve sm?ru do Záb?ehu
  • datum: 2013
    foto: Jakub Ivánek
  • popis: zbytky stylových sedátek
    datum: 2013
    foto: Jakub Ivánek