Eduard Ov?á?ek, Drahoslav Beran: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Autor Eduard Ov?á?ek Drahoslav Beran
 • Vznik 1968–1973
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál beton
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?r 13 x 2,4 m, slo?eno ze 138 betonových krychlí; p?vodn? byly n?které krychle ze severní strany ozdobeny barevnými smaltovanými ter?i, av?ak um?lecká komise v roce 1972 doporu?ila jejich odstran?ní a nahrazení reliéfními ter?i, co? bylo provedeno za?átkem roku 1973 za pou?ití mramorové drt? s akrylátovou disperzí; Beran schválen jako spoluautor v zá?í 1969; restaurováno v roce 2018
 • Zdroj ZAO Dílo; fotoarchiv AMO; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.824434, 18.188509
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace park za blokem obytných dom? na ul. Al?írská
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: st?na p?ed odstran?ním smaltovaných ter??
  datum: 1972
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 1973
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 1973
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek