Veronika Flaková: Zdravotníci a pacienti

 • Název Zdravotníci a pacienti
 • Autor Veronika Flaková
 • Vznik 1969–1970
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál malba
 • Stav poškozeno
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka v ?ervenci 2015 po?kozeno p?i p?estavb? haly na eduka?ní centrum, následn? sice restaurováno, ale horní ?ást malby z?stala pod novým stropním podhledem
 • Zdroj ZAO Dílo; IVÁNEK, Jakub. Veronika Flaková na hranici. OstravaBlog, 30. 7. 2015 (http://ostravablog.cz/kultura/ostatni/veronika-flakova-na-hranici/)
 • Sou?adnice 49.826743, 18.161167
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace vstupní prostor Domova sester
 • popis: p?vodní stav
  datum: ?erven 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: sou?asný stav
  datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • popis: sou?asný stav
  datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • popis: p?vodní vzez?ení vestibulu
  datum: ?erven 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav b?hem stavebních prací, kdy bylo dílo poškozeno
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: stav b?hem stavebních prací
  datum: ?ervenec 2015
  foto: Jakub Ivánek