Václav Uruba: abstraktní reliéf

 • Název abstraktní reliéf
 • Dílo zaniklé
 • Autor Václav Uruba
 • Vznik 1967–1968
 • Zánik 21. století
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál beton
 • Stav odstran?no 29. dubna 2014 majitelem objektu, firmou STYL INVEST, s. r. o.
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?r cca 6 x 27 m; spolupracovali architekti Ji?í Smejkal a Bronis?aw Firla; hotovo v podstat? ji? na konci roku 1967, ale komise nebyla spokojena s technickým provedením a následná povrchová úprava ochudila výsledný estetický ú?inek rytmického prvku bedn?ní
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková; IVÁNEK, Jakub. Zni?ení Urubova reliéfu. Obchodní d?m Kotva a degradace ve?ejného prostoru v Ostrav?-Záb?ehu. Krásná Ostrava 2/2014
 • Sou?adnice 49.790444, 18.227796
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace pr??elí obchodní galerie Kotva
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: Archiv m?sta Ostravy
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula