Josef Krej?i?ík: výtvarné ?ešení st?ny podchodu

 • Název výtvarné ?ešení st?ny podchodu
 • Dílo zaniklé
 • Autor Josef Krej?i?ík
 • Vznik 1971–1972
 • Zánik neznámo kdy
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál beton (?)
 • Stav odstran?no
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka patrn? realizace týkající se p?vodního podchodu p?ed jeho roz?í?ením v 80. letech
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.829230, 18.279980
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace podchod na Úst?edním autobusovém nádra?í