Juraj Mihalík: ?elezni?ní motivy

 • Název ?elezni?ní motivy
 • Autor Juraj Mihalík
 • Vznik 1986
 • Typ dekorativní st?na reliéf
 • Materiál IZOMIN um?lý kámen
 • Stav dobrý, ?áste?n? zastín?no vzrostlými kv?tinami
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka realizace schválena olomouckou pobo?kou Díla v dob?, kdy u? Mihálik na Slovensku nemohl dostávat zakázky; jako materiál pou?ita tepeln?-izola?ní hmota IZOMIN, na kterou je nanesena p?lcentimetrová vrstva um?lého pískovce (epoxid a pískovcová jemná dr?)
 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1986. Praha [1987]; sd?lil Juraj Mihálik
 • Sou?adnice 49.797464, 18.267045
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace vstupní hala SŠ dopravní
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek