Jan Maria Najmr: Kosmonautika

 • Název Kosmonautika
 • Autor Jan Maria Najmr
 • Vznik 1963
 • Typ dekorativní st?na
 • Materiál štukolustro
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka ?tukolustrová nápodoba mramorové mozaiky; v 90. letech zakryto sádrokartonovou p?í?kou; v sou?asnosti prochází celé patro rekonstrukci, p?i ní? byla vybourána velká ?ást vnit?ních p?í?ek ? dekorativní st?na v?ak bude zachována a za?len?na do nového interiéru
 • Zdroj Výtvarní um?lci Jihomoravského kraje 1985. Brno 1985
 • Sou?adnice 49.816048, 18.256523
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace n?kdejší správní budova Nové ocelárny (kdysi spole?enská místnost ve druhém pat?e)
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek