Marcela Valentová, Rudolf Valenta: dekorativní st?na

 • Název dekorativní st?na
 • Autor Marcela Valentová Rudolf Valenta
 • Vznik 1969–1971
 • Typ dekorativní st?na designový prvek
 • Materiál keramika
 • Stav keramická d?lící st?na na terase zachována, zbytek budovy p?estav?n
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry dekorativní st?ny asi 3 x 6 m; st?na m?la p?vodn? exteriérovou ?ást (d?licí st?na na terase) a interiérovou ?ást (reliéfní prvek na zdi restaurace), které byly rozd?leny sklen?nou st?nou (interiérová ?ást musela být odstran?na u? p?ed p?estavbou budovy)
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832591, 18.304267
 • ?tvr? Slezská Ostrava
 • Lokalizace n?kdejší prodejna Budoucnosti s restaurací lidov? zvanou U mrtvoly, dnes kancelá?ský objekt, ul. Na Najmanské 5
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: III. konference delegát? Lidového spot?ebního dru?stva "Budoucnost Ostrava", propaga?ní materiál 1974 (ulo?eno v Archivu m?sta Ostravy, fond Lidové spot?ební dru?stvo Budoucnost Ostrava, karton 26)
  popis: interiérová (reliéfní) ?ást díla