Nils Westergard: Ostravská Madona / Meredith

 • Název Ostravská Madona / Meredith
 • Autor Nils Westergard
 • Vznik 2016
 • Typ dekorativní st?na mural art
 • Materiál malba
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vytvo?eno v sou?innosti s ostravským kulturním centrem Cooltour
 • Zdroj http://nilswestergard.com/
 • Sou?adnice 49.833442, 18.290072
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace bo?ní štítová st?na n?kdejší Obchodní a ?ivnostenské banky (dnes sou?ást komplexu Ostravica Textilia) do t?. 28. ?íjna
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek