Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? 21. století (Epocha vzniku)

2001–sou?asnost


Emil Adamec: Baba / Matka a dít?, 2005 Emil Adamec: Baba / Mariánský strom, 2005 Emil Adamec: Totem, 2011 Emil Adamec: Deštivý mrak, 2009 ADEA projekt: Zapomenuté krematorium, 2019 Petr Amler: Byl Centurio levák?, 2007 Patrik Bílý: Uhlí, ?elezo, nanotechnologie, 2013–2014 Jaroslav Bím: Ob?? a nad?je, 2011 Tomáš Bosambo: P?íprava, 2009 Jaroslav Bro?: busta Emila Zátopka, 2003 Barbara Buczek: Rozhodnutí, 2009 Marek ?íhal: interaktivní podchod, 2013 Marek ?íhal: Poslední ve?e?e p?ed a po, 2013 Marek ?íhal: kresba do betonu / dekorativní st?na, 2011 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Ostragen, 2013 Lukáš Dvorský: Pet?kovická venuše / Landecká venuše, 2014 Lukáš Dvorský: Památník ob?tem útoku 10. 12. 2019, 2020 Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Den pátý, 2015 David Escobedo Treviño: Mramorová fontána, 2009 David Escobedo Treviño: Jedlík, 2009 David Escobedo Treviño: Srdce, 2007 Václav Filandr: Alej, 2012–2013 Jerzy Fober: Geometrie kamene, 2016 Jerzy Fober: Probuzení, 2005 Gabriela Fraisová Ma?áková: Plavec, 2005 Gaia: Creative Placemaking, 2016 Jakub Gajda: Památník Josefa Sudera, 2023 Jan Gajda, Jakub Gajda: znak T?ebovic, 2004 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2008 Jan Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2005–2015 Vladislav Gajda: fontána, 2002 Jaroslav Ga?a: ?umil osminohý, 2007 Jaroslav Ga?a: Kamenoid, 2011 Jaromír Gargulák: Myslitel, 2006 Antonín Gavlas: ?ena, 2018 Antonín Gavlas: Cyklista, 2009 Antonín Gavlas: Modla, 2011 Antonín Gavlas: Znamení, 2012 Antonín Gavlas: Okno vzh?ru, kolem roku 2006 Antonín Gavlas: Kvadratura kruhu, 2007 Ond?ej Gavlas: List, 2016 Ond?ej Gavlas: Tanec, 2012 Petr Gavlas: State?nost, 2007 Petr Gavlas: ?ivot t?lem proudící, 2011–2012 Kurt Gebauer: Vodopád, 2001 Ond?ej Géla: Aviatan, 2015 Radomír Geryk: Hráb?, 2011 Ateliér Gravis: Pam?tní deska Ludvíku Klegovi, 2023 Ji?í Harcuba: pam?tní deska Jaroslavu Koktovi, 2004 Ivana Havlí?ková: Volnost / Svoboda, 2004 Stanislav Holík, Ond?ej Géla, Jan Braunš, Jan Balner: Pocta hornictví / Vlakok??, 2013 Maciej Hrynyszyn: Duch svatý, 2005 Aleš Hude?ek: Tanec, 2018 Roman Chmiel: Ostrovy a oázy, 2005 Roman Chmiel: Kravaty, 2012 Roman Chmiel: Soupleší, 2016 Eva Jan?eková, Ateliér socha?ství Fakulty um?ní Ostravské univerzity: Památník ob?tem holokaustu (šoa), 2017 Zden?k Janošec Benda: Poutník, 2007 Magdaléna Jetelová: ?idle, 2013 Valerian Jikija: Energetická substance, 2010 Jan Kaláb: Oran?ové k?í?ení, 2012 Jan Kaláb: Abstract, 2012 Piotr Kauczy?ski, Maciej Kauczy?ski: Kristus a symboly evangelist?, 2012 Miroslav Kavulák: Monument, 2004 Kryštof Kintera: Mé sv?tlo je tv?j ?ivot / Šiva samuraj, 2012 Igor Kitzberger: Odpo?inek, 2002 Igor Kitzberger: Fyzikové (Thales, Edison, K?i?ík, Faraday), 2002 Václav Kitzberger: Autobus s turisty, 2002 Lenka Klodová: Náru? / Objetí, 2006 Jan Knap: Marie s Je?íškem, 1997 (?) Kokeš: Barokní andílci, 2017 Zden?k Kolá?ský: pam?tní deska Dobroslavu Lidmilovi, 2010 Jaroslav Koléšek: Tlapákovo náro?í, 2017 Jaroslav Koléšek: Srdce k?í?e, 2019 Marie Koplová: Vzk?íšení, 2021 David Kotek: Památník transport? ?id? z Ostravy do Niska, 2008–2010 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Vladimíru Brázdovi, 2014 Vladimír Kotek: Pam?tní deska Jaroslavu Vogelovi, 2012–2013 Marius Kotrba: Pro Ostravu k novému tisíciletí / Milenci, 2002 Rudolf Kouba: Sova, 2002 (?) Martin Kucha?: mokrý sloup, 2006 Martin Kucha?: Krystal / Crystal of Carbon, 2005 Martin Kucha?: Socha pro Sun Square, 2003 Jan Bogy Lörincz: Ze? našeho kmene / Ze? záznam?, 2022 Grzegorz Majchrowski: Brána, 2007 Grzegorz Majchrowski: Historie kamene, 2009 Karel Malich: Prostorová plastika, 2012 Ji?í Markevi?: Pam?tní deska Ilse Weberové, 2022 Ivan Matoušek: L?i?ka, 2005 Ivan Matoušek: H?eben, 2005 Ivan Matoušek: DNA, 2011 Vladimír Matoušek: Jákob?v ?eb?ík, 2011 Vladimír Matoušek: V?trný k?í?, 2005 Pavel Medek: Brána, 2005 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Karlu Bi?ovcovi, 2015 Šárka Mikesková, Kurt Gebauer: Duch Hlubiny, 2018–2019 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Jaromíru a Dolores Šavrdovým, 2014 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Sm?rníku, 2015 Šárka Mikesková: Pam?tní deska Ev? Vláhové, 2016 Šárka Mikesková, Robert Bílý: Pam?tní deska Zde?ku Rossmannovi, 2018 Šárka Mikesková: busta Emericha Gabzdyla, 2015 Gábor Miklya: ?ihadlo, 2011 Gábor Miklya: Polámaná kola, 2016 Miroslav Mládenek: Zvonica, 2005 David Moješ?ík: Karel Kryl, 2017–2018 David Moješ?ík: Levitace III, 2005–2009 David Moješ?ík: Levitace 2010, 2005–2010 David Moješ?ík: V?ra Špinarová, 2018 David Moješ?ík: Leoš Janá?ek, 2017 Michal Moravec: Sv. Prokop, 2010 Jozef Mundier: Odchody a návraty, 2011 Jozef Mundier: Rozhovor, 2007 Martin Mydlar?ík: Barokní hudba, 2009 Myzsa: Abeceda ve vesmíru, 2012 Jan Naš: Sloupoví, 2009 Jaroslav N?mec: Kv?tina s motýly, 2003 neznámý: Strom, 21. století (?) neznámý: dekorativní ztvárn?ní podchodu, po?átek 21. století neznámý: Zajíc, 2017 neznámý: Lodi?ky, po?átek 21. století neznámý: Koník Ferdinand, 2019 (?) neznámý: Sv. Barbora, 21. století (?) neznámý: And?lé, kolem roku 2010 (?) neznámý: Globus, 2012–2013 H. Novák: dekorativní prvky, 1999 Eduard Ov?á?ek: K?í? a báse? z jedenácti slov, 2015–2016 Ivan Patúc: Slepá krása, 2009 Ivan Patúc: Osud, 2005 Radka Pavelová: Mostel, 2007 Stanis?aw Pietrusza: Král v?tru, 2011 Ji?í Plieštik: fontána a ?asová osa, 2006–2007 Miro Po?ár: Poruba, 2002 Miro Po?ár: Mate?ství, 2004 Marek Pra?ák: Sv?tlonoš, 2001 Marek Pra?ák: Co se d?je na ulici?, 2015 Marek Pra?ák: Pivní Ráj v Pivní Lázni, 2017 Marek Pra?ák: Pam?tní deska ob?tem leteckého bombardování 1944, 2019 Marek Pra?ák: Pam?tní deska Paulu Kupelwieserovi, 2016 Marek Pra?ák: Pam?tní deska Karlu Reiszovi, 2009 Marek Pra?ák: Dekorativní sklen?ná zást?na, 2023–2024 Lukáš Rittstein: Úsvit, 2005 Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009 Miroslav Rybi?ka: busta Pavla Tigrida, 2009–2010 Miroslav Rybi?ka: Pam?tní deska Františku Lýskovi, 2004 Tomasz Rze?niczek: Tušení, 2009 Tomasz Rze?niczek: Ikarus, 2007 Lukáš ?ezní?ek: Tvá? se slzou / Masky, 2007 Shinji Sakai: Dialog otce s matkou, 2002 So?a Samašová: Zrcadlo, 2011 Pavla Sceranková, Ond?ej Buddeus: Památník vále?ným veterán?m, 2020–2022 Emil Sedlík: Sluní?ko, 2011 Ji?í Sibinský: plastiky, 2007 Ji?í Sibinský: dekorativní sloup, 2010 Jaroslav Slavík: Kašpar, 2009 Lucie Strelecká: Romeo a Julie, 2009 Ji?í Sur?vka: Stromy, 2012 ?estmír Suška: Hv?zdice, 2008 ?estmír Suška: Rezavé kv?ty, 2006–2007 ?estmír Suška: Koule rezavých kv?t?, 2009 Alessandra Svátek, Artur Magrot: No?ní motýli, 2013 Ivo Sýkora: Klaun, 2007 Ivo Sýkora: Král Ubu, 2008 Katarína Szanyi: Šli spolu, 2010 Judit Szilvási: plastika, 2011 Petr Szyroki: Pam?tní deska ob?tem ostravských komunistických monstrproces? na ?apkov? sokolovn?, 2020 Jan Šnéberger: Pam?tní deska k výro?í 17. listopadu, 2019 Jan Šnéberger: Památník Augustina Handzla / Zastavený pohyb, 2018–2019 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Zde?ku Jirotkovi, 2015–2016 Jan Šnéberger: Pam?tní deska Vladimíru Macurovi, 2015 Jan Špa?ek, Lukáš Dvorský: Menhir, 2013 Hana Štrbová: Stromy / Brána, 2002 Benedikt Tolar: Ne-Stabil, 2019 Georg Tresce (?): Sv. Florián, 2012 Ond?ej Turo?, Martina Ml?ochová, Jan Bogy Lörincz: St?ípky Šalamouna, 2019 Pavel Vácha: Bludný kámen, 2005 Pavel Vácha: Prorok, 2008 Pavel Vácha, Ivo Sýkora, Ond?ej Gavlas, Jan Czupryniak, Tomáš Cidlík: Poselství d?eva, 2012–2017 Rudolf Vávra, ?en?k Palík, Jan Gajda, Jakub Gajda: busta Tomáše Garrigua Masaryka, 2015 Nikola Khoma Vavrous: Panta rhei, 2018? Ji?í Veselý: Slune?ní soustava, 2021 Tomáš Volkmer, Pavel Skorkovský: Král, Královna, And?l, ?ert, Kašpárek a Smr?ák, 2010–2011 Vyslou?il Architekti, Petr Szyroki, Lukáš Dvorský, Tomáš Arnošt: Galerie Piazzetta, 2018 Vyslou?il Architekti: And?lé, 2016–2018 Jana Vyt?asová: Sv. Hedvika, 2007 Ji?í Vyvial: Liduška, 2009 Ji?í Vyvial: ?as, Sou?ení, Te?, Osud, 2005 Jan Wajrach: Kubitron, 2011 Mariusz M-City Waras: Skok, 2020 Nils Westergard: Ostravská Madona / Meredith, 2016 Nils Westergard: Taylor, 2016 Pavla Zdra?ilová: Pevnost, 2009 Pavla Zdra?ilová: Zvnit?n?ní, 2007 Olbram Zoubek: Pedagogové a studenti / Lidé, 2002 Hana ?aludová: V síle k?í?e bolest se prom??uje, 2015