Lukáš Dvorský, Marek B?uska: Den pátý

 • Název Den pátý
 • Autor Lukáš Dvorský Marek B?uska
 • Vznik 2015
 • Typ plastika
 • Materiál kov ocel
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka instalováno 19. 10. 2015; inspirováno biblickým vypráv?ním o stvo?ení sv?ta (pátým dnem, kdy do?lo ke stvo?ení ?ivo?ich?); materiály obvodního ú?adu uvád?jí chybn? název Aviatan (ten nále?í sousední plastice ptáka od Ond?eje Gély) a neuvád?jí druhého autora plastiky Luká?e Dvorského
 • Zdroj Nové sochy v Jubilejní kolonii (https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/nove-sochy-v-jubilejni-kolonii)
 • Sou?adnice 49.793787, 18.259986
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace Jubilejní kolonie
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek