Stanislav Holík, Ond?ej Géla, Jan Braunš, Jan Balner: Pocta hornictví / Vlakok??

 • Název Pocta hornictví / Vlakok??
 • Autor Stanislav Holík Ond?ej Géla Jan Braunš Jan Balner
 • Vznik 2013
 • Typ plastika
 • Materiál kov
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  práce 4 ková?? – student? st?ední školy AVE ART; p?vodn? instalováno do?asn? na kruhový objezd p?ed Novou radnicí na Prokešov? nám.; ohlášený termín od prosince 2013 do ?ervna 2014 byl posunut a plastika zmizela a? 28. 2. 2016; dílo vzbudilo pobou?ení zejména v um?lecké sfé?e (studentská práce instalovaná bez jakékoli sout??e na exponované místo ve m?st?); lidov? p?ezdíváno Vlakok??, Ko?ovlak ?i Ko?ovoz; 23. 9. 2016 Ko?ovoz opustil depozit m?sta a vydal se do vstupního prostoru Hlavního nádra?í v Ostrav?-P?ívoze; b?hem roku 2021 se dílo objevilo ji? na t?etí lokalit?, u kruhového objezdu mezi Svinovskými mosty a nádra?ím; o dva roky pozd?ji bylo instalováno doprost?ed tohoto kruhového objezdu

 • Zdroj TELA?ÍKOVÁ, Denisa. Ostrava dostala jako váno?ní dárek sochu hornictví, Bakalovi natruc. Novinky.cz, 7. 12. 2013
 • Sou?adnice 49.823535, 18.208590
 • ?tvr? Svinov
 • Lokalizace u kruhového objezdu mezi Svinovskými mosty a nádra?ím Ostrava-Svinov
 • P?vodn?
  Sokolská t?. 447/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
  Hlavní Nádra?í, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2024
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní díla p?ed Novou radnicí
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní díla p?ed Novou radnicí
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek