Olbram Zoubek: Pedagogové a studenti / Lidé

 • Název Pedagogové a studenti / Lidé
 • Autor Olbram Zoubek
 • Vznik 2002
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka evidence V?B-TUO uvádí je?t? podrobn?j?í pojmenování soch: Rektor, D?kanka, Docentka E., Docent A., Student J., Studentka E., Studentka M.; do majetku univerzity p?e?lo na základ? darovací smlouvy
 • Zdroj ??astná; ??astná Poruba; ?PA?KOVÁ, Eva. Architektura a socha ve 20. století (na p?íkladu areálu Vysoké ?koly bá?ské ? technické univerzity v Ostrav?). Nowoczesno?? w architekturze: system ? struktura ? s?sedstwo. Rybnik 2014; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.833455, 18.164299
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?ed rektorátem VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek