Pavla Sceranková, Ond?ej Buddeus: Památník vále?ným veterán?m

 • Název Památník vále?ným veterán?m
 • Autor Pavla Sceranková Ond?ej Buddeus
 • Vznik 2020–2022
 • Typ památník
 • Materiál ocel nerezová
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka

  um?lecká sout?? na návrh památníku veterán?m vypsána m?stem Ostrava na základ? zám?ru Armády ?R ji? v roce 2019, tehdy však porota nevybrala návrh a sout?? byla ukon?ena; nová sout?? byla vypsána v roce 2020, kde na prvním míst? skon?il návrh Pavly Scerankové; ta si k realizaci p?izvala jako spoluautora ješt? výtvarníka a básníka Ond?eje Buddea; textová slo?ka památníku vychází z autentických výpov?dí vále?ných veterán?; jednotlivé ocelové trychtý?e jsou pohyblivé v rámci ?ulové koleje a p?i slavnostních p?íle?itostech se dají zvednou nahoru; v noci objekt svítí, ?ím? ješt? více vyniknou texty na n?m uvedené; slavnostní odhalení památníku prob?hlo 1. 7. 2022

 • Zdroj ?lánek na serveru Artalk: https://artalk.cz/2022/06/30/tz-novy-pamatnik-valecnym-veteranum-v-ostrave/; ?lánek o hotovém památníku na stránkách m?sta: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/novy-pamatnik-valecnym-veteranum-byl-predstaven-verejnosti-autorkou; informace o sout??ích v?etn? prezentace dal?ích zú?astn?ných návrh?: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze/pamatnik-valecnych-veteranu
 • Sou?adnice 49.841310, 18.287929
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace v parku ?eskoslovenských letc?
 • datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2022
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • popis: no?ní pohled
  datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • popis: no?ní pohled
  datum: 2022
  foto: Roman Polášek
 • popis: no?ní pohled
  datum: 2022
  foto: Roman Polášek