Jana Vyt?asová: Sv. Hedvika

 • Název Sv. Hedvika
 • Autor Jana Vyt?asová
 • Vznik 2007
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj ??astná
 • Sou?adnice 49.815478, 18.197661
 • ?tvr? Svinov
 • Lokalizace v parku napravo od kostela Krista Krále
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek